(0-294) 25-7-74

Контактни данни на кметството

  • Email : secretar@taraclia.md

    Връзки с обществеността : (0-294) 92-4-59

    факс : (0-294) 25-7-74

Заповядайте при нас

Адрес на кметството на град Тараклия

улица Ленина, 128

Град Тараклия

Напишете ни съобщение

Състав на общински съвет и тяхната отговорност

Име, Презиме, Политическа принадлежност, контакт Сектор

+373 69 195 957

Сектор

+373 78 749 883

Сектор

+373 79 785 795

Сектор

+373 69 872 515

Сектор

+373 79 098 519

Сектор

+373 79 475 525

Сектор

+373 69 180 143

Сектор

Сектор

+373 78 897 805

Сектор

+373 79 665 149

Сектор

+373 79 112 406

Сектор

+373 78 548 889

Сектор

+373 69 103 346

Сектор

+373 79 353 180

Сектор

+373 69 994 099

Сектор

+373 79 840 481

Сектор

+373 69 107 156

Сектор

+373 79 840 581

Сектор

+373 69 434 374

Сектор

+373 69 140 194

Сектор

+373 79 893 493

Сектор

+373 69 755 386

Сектор

+373 79 938 386

Сектор