(0-294) 25-7-74

Контактни данни на кметството

  • Email : secretar@taraclia.md

    Връзки с обществеността : (0-294) 92-4-59

    факс : (0-294) 25-7-74

Заповядайте при нас

Адрес на кметството на град Тараклия

улица Ленина, 128

Град Тараклия

Напишете ни съобщение

Състав на общински съвет и тяхната отговорност

Име, Презиме, Политическа принадлежност, контакт Сектор
Сектор

076027356

Сектор
Сектор

079112406

Сектор

079475525

Сектор
Сектор
Сектор
Сектор
Сектор

079785795

Сектор

069140194

Сектор
Сектор

069872515

Сектор

079561576

Сектор

078548889

Сектор

079442711

Сектор

079353180

Сектор

078749883

Сектор

078897805

Сектор

079840481

Сектор

079665149

Сектор

079354217

Сектор

069644014

Сектор