(0-294) 25-7-74

Контактни данни на кметството

  • Email : secretar@taraclia.md

    Връзки с обществеността : (0-294) 92-4-59

    факс : (0-294) 25-7-74

Заповядайте при нас

Адрес на кметството на град Тараклия

улица Ленина, 128

Град Тараклия

Напишете ни съобщение

Секретар на общината

  • Име, Презиме:
  • Дата на раждане: 1967-05-18
  • Образование:
  • Данни за контакт: (+373) 79789848 prim-tar@mail.ru