(0-294) 25-7-74

Контактни данни на кметството

  • Email : secretar@taraclia.md

    Връзки с обществеността : (0-294) 92-4-59

    факс : (0-294) 25-7-74

Заповядайте при нас

Адрес на кметството на град Тараклия

улица Ленина, 128

Град Тараклия

Напишете ни съобщение

За платформа WebAPL.

CMS платформа WebAPL 1.0 е разработена по инициатива и въз основа на концепцията от Проекта на USAID в Подкрепа на Местните Власти в Молдова (LGSP) в партньорство с компания Enterprise Business Solutions SRL. Изразените мнения не отразяват задължително вижданията на Американската Агенция за Международно Развитие, или Правителството на САЩ.

Платформа WebAPL 1.0 е предназначена за създаване и управление на уеб сайта на Местните Органи на Властта. Платформа WebAPL представлява софтуер с отворен изходен код (open source). Този продукт се разпространява безплатно, с отворен GPL3 лиценз (http://opensource.org/licenses/Gpl-3.0), който означава, че платформата WebAPL може да се изтегли, да се адаптира и да се използва свободно, при условие на спазване GPL3 лиценз. В същото време можете да създавате нови версии чрез промяна и подобряване на кода на платформата WebAPL и както и да ги разпространява при условие, че те имат един и същ GPL3 лиценз (http://opensource.org/licenses/Gpl-3.0) по този начин, да спазва отвореният характер на този продукт (open source).