(0-294) 25-7-74

Контактни данни на кметството

 • Email : secretar@taraclia.md

  Връзки с обществеността : (0-294) 92-4-59

  факс : (0-294) 25-7-74

Заповядайте при нас

Адрес на кметството на град Тараклия

улица Ленина, 128

Град Тараклия

Напишете ни съобщение

Автобиография на кмета

 • Дата на раждане:
  19-06-1979
 • Семейно положение:
 • Образование:
 • Политическа дейност: