(0-294) 25-7-74

Контактни данни на кметството

  • Email : secretar@taraclia.md

    Връзки с обществеността : (0-294) 92-4-59

    факс : (0-294) 25-7-74

Заповядайте при нас

Адрес на кметството на град Тараклия

улица Ленина, 128

Град Тараклия

Напишете ни съобщение

Състав на общински съвет и тяхната отговорност

Име, Презиме, Политическа принадлежност, контакт Сектор

078749883

Сектор

069140194

Сектор

079639251

Сектор

078848399

Сектор

079098035

Сектор

079676338

Сектор

079533852

Сектор

067704847

Сектор

067317969

Сектор

Сектор

079056628

Сектор

Сектор

078538309

Сектор

Сектор

069872515

Сектор

079451868

Сектор

079098519

Сектор

079020559

Сектор

079710470

Сектор

079402506

Сектор

069434374

Сектор

069709789

Сектор