(0-294) 25-7-74

Контактни данни на кметството

 • Email : secretar@taraclia.md

  Връзки с обществеността : (0-294) 92-4-59

  факс : (0-294) 25-7-74

Заповядайте при нас

Адрес на кметството на град Тараклия

улица Ленина, 128

Град Тараклия

Напишете ни съобщение

Правна комисия

Име, презиме Длъжност Политическа принадлежност

 • 1      
 • 2      
 • 3      
 • 4      
 • 5      
 • 6      
 • 7